XXXIII BETERANOEN EUSKADIKO  XAKE TXAPELKETA


Beteranoen Euskadiko Xake Txapelketan


.

Beteranoen Euskadiko Xake Txapelketan. 
Zarautz 2019

- Data: Ekainak 22 eta 23.
- 1. erronda: 10:00tatik 12:00etara.  (Ekainak 22)
- Lekua: Zarautz.
- Joku gela: Zarauzko Kirol Elkartea.
- Joku erritmoa: ordu 1 finish.
- Inskripzio muga: Ekainak 16
(Partaideen izena emateko epea.- Lurraldetik klasifikatuak).


   TXAPELKETA HONETAKO AZKENEKO HISTORIA.


            2003. urtean: Raimundo De Andres Barrena (Bizkaia), garaile.


            2004. urtean: Rafael Ruiz Escobar (Nafarroa), garaile.


            2005. urtean: Jose Alfredo Garcia Moreno (Araba), garaile.


            2006. urtean: Jose Manuel Garcia Sanchez (Bizkaia), garaile; Antonio Serrano Martin (Bizkaia), bigarren; Jose Manuel Garcia Sanchez (Bizkaia), hirugarren.


            2007. urtean: Jose Alfredo Garcia Moreno (Araba), garaile; Juanjo Saez de Urturi (Araba), bigarren; Juan de Dios Casado Fernandez (Nafarroa), hirugarren.


            2008. urtean: Siu Hung Tung (Gipuzkoa), garaile; Alain Darrigues (Iparraldea), bigarren; Antonio Casado Fernandez (Nafarroa), hirugarren.


            2009. urtean: Siu Hung Tung (Gipuzkoa), garaile; Jose Manuel Garcia Sanchez (Bizkaia), bigarren; Rafael Ruiz Escobar (Nafarroa), hirugarren.


            2010. urtean: Rafael Ruiz Escobar (Nafarroa), garaile; Siu Hung Tung (Gipuzkoa), bigarren; Jose Manuel Garcia Sanchez (Bizkaia), hirugarren.


            2011. urtean: Pedro Viñal Gutierrez (Nafarroa), garaile; Juan Ignacio Saenz Zabala (Gipuzkoa), bigarren; Mikel Zubia Aramburu (Gipuzkoa), hirugarren.


            2012. urtean: Jose Manuel Garcia Sanchez (Bizkaia), garaile; Pedro Viñal Gutierrez (Nafarroa), bigarren; Jose Antonio Munita Loinaz (Araba), hirugarren.


            2013. urtean: Pedro Viñal Gutierrez (Nafarroa), garaile; Jose Angel Besga Lopez (Bizkaia), bigarren; Mikel Zubia Aramburu (Gipuzkoa), hirugarren.


            2014. urtean: Juan Jose Saenz Martinez (Gipuzkoa), garaile; Jose Manuel Cejudo Urdampilleta (Gipuzkoa), bigarren; Pedro Viñal Gutierrez (Nafarroa), hirugarren.

 
            2015. urtean: Juan Jose Saenz Martinez (Gipuzkoa), garaile; Pedro Viñal Gutierrez (Nafarroa), bigarren; Francisco Criado Plaza (Araba), hirugarren. 65 urtetik gorako garailea: Jose Manuel Garcia Sanchez (Bizkaia).


            2016. urtean: Jose Angel Besga Lopez (Bizkaia), garaile; Pedro Viñal Gutierrez (Nafarroa), bigarren; Jose Antonio Fernandez de Pinedo Orive (Araba), hirugarren. 65 urtetik gorako garailea: Jose Antonio Fernandez de Pinedo Orive (Araba).
 

            2017. urtean: Gerardo Fernandez Hernandez (Bizkaia), garaile; Francisco Javier Ladron de Guevara Galar (Araba), bigarren; Pedro Viñal Gutierrez (Nafarroa), hirugarren. Emakume superbeterano garailea: Maria Teresa Junquera Ciaurriz (Araba). 65 urtetik gorako garailea: Pedro Viñal Gutierrez (Nafarroa).
 

            2018. urtean: Francisco Javier Ladron de Guevara Galar (Araba), garaile; Jose Manuel Martinez de Soria Gordon (Bizkaia), bigarren; Jose Angel Besga Lopez (Bizkaia), hirugarren. Emakume superbeterano garailea: Maria Teresa Junquera Ciaurriz (Araba). 65 urtetik gorako garailea: Jose Manuel Martinez de Soria Gordon (Bizkaia).

 

            PALMARESA, 2003. URTETIK

1)      Jose Alfredo Garcia Moreno (Araba) – 2 titulu.

2)      Jose Manuel Garcia Sanchez (Bizkaia) – 2 titulu.

3)      Siu Hung Tung (Gipuzkoa) – 2 titulu.

4)      Rafael Ruiz Escobar (Nafarroa) – 2 titulu.

5)      Juan Jose Saenz Martinez (Gipuzkoa) – 2 titulu.

6)      Pedro Viñal Gutierrez (Nafarroa) – 2 titulu.

7)      Jose Angel Besga Lopez (Bizkaia) – Titulu bat.

8)      Raimundo De Andres Barrena (Bizkaia) – Titulu bat.

9)      Gerardo Fernandez Hernandez (Bizkaia) – Titulu bat.

10)   Francisco Javier Ladron de Guevara Galar (Araba) – Titulu bat.

 

SUPERBETERANOEN PALMARESA, 2015. URTETIK

1)      Jose Antonio Fernandez de Pinedo Orive (Araba) – Titulu bat.

2)      Jose Manuel Garcia Sanchez (Bizkaia) – Titulu bat.

3)      Jose Manuel Martinez de Soria Gordon (Bizkaia) – titulu bat.

4)      Pedro Viñal Gutierrez (Nafarroa) – Titulu bat.

 

            EMAKUME SUPERBETERANOEN PALMARESA, 2017. URTETIK

 1)      Maria Teresa Junquera Ciaurriz (Araba) – 2 titulu.

 Inicio FVA-EXF Fotos del Campeonato de Euskadi de Veteranos |
EUSKADIKO XXX BETERANOEN XAKE TXAPELKETA
BASES DEL XXXII CTO DE EUSKADI DE VETERANOS

 EUSKADIKO XXXII BETERANOEN XAKE TXAPELKETA
Zarautz 2018-06-23-24

01. Txapelketa sistima suitzarren bidez egingo da 6 errondatara, 2018ko ekainaren 23tik 24ra bitartean.

02. Partidak Zarauzko Kirol Elkartearen egingo dira.

03. Bikoteak programa informatiko baten bidez egingo dira.

04. Joko saioan ordutegia hau izango da:
Larunbata: 2018-06-23 10:00tik 12:00tara (1.erronda)
Larunbata: 2018-06-23 12:15tik 14:15tara (2.erronda)
Larunbata: 2018-06-23 16:00tik 18:00tara (3. erronda)
Larunbata: 2018-06-23 18:15tik 20:15 tara (4. erronda)
Igandea: 2018-06-24 09:30tik 11:30tara (5. erronda)
Igandea: 2018-06-24 11:45tik 13:45 tara (6. erronda)

05. Ordubeteko partidak izango dira jokalari bakoitzeko.

06. Erlojuak saio bakoitza hasteko jarritako Orduan jarriko dira martxan, eta taula aurrera erronda bakoitza hasteko jarritako ordua baino ordu bete beranduago agertzen den jokalaria galtzailetzat hartuko da.

07. Jokalari bat lehenengo errondara arrazorik gabe agertzen ez bada, txapelketatik kanpo geratuko da, automatikoki, hurrengo errondetan arrozirik gabe birritan ez aurkezteak utziko ditu kanpoan jokalariak.

08. Ez da onartuko joko aretoan analisirik egitea, joko saioa amaitu eta gero egin ahalko dira, horretarako beren beregi atondutako lokalean. Beraz, areto hori analisiak egiteko izango da, eta ezin inzago dira horra lehiaketarako jokoak eta erlojuak eraman.

09. Jokalariei gomendatzen zaie epaileren bati jakinaraztea, arrazoiaren batengatik, partidak dirauten bitartean joko aretotik irten behar badute. Jokalariek debekatu daukate análisis aretora sartzea beren jokaldiak jokoan dauden bitartean.


10. Lehenengo bikoteak txapelketaren hasiera ekitaldian jakinaraziko dira. Ondorengo errondetan aurretiaz jakinaraziko dira.

11. Telefono mugikorra eta gailu elektronikoak. Partida jokatzen den bitartean telefono mugikorra, programa informatikoak edo gailu elektronikoak erabiltzea, debekatuta dagoela gogorazten da. Epaileak aukerako erabakia hartuko du betetzen ez baldin bada.

12. Berdinketak desegiteko sistema hauek erabiliko dira:
a) Bucholz mediano.
b) Bucholz total.
c)  Progresiboa

13. Antolakuntzaren arduraduna Esteban Collantes eta epaile nagusia Lukas Iruretagoiena.

14. Izena emateko epea.- 2018 Ekainaren 16 arte.

BASES DEL XXX CTO DE EUSKADI DE VETERANOS
Zarautz 23-24/06/2018 

01. El Torneo se disputara por el sistema suizo a 6 rondas, entre los días 23 y 24 de Junio de 2018.

02. Las partidas se desarrollaran en el Club Deportivo Zarautz.

03. Se empleara programa informático para realizar los emparejamientos.

04. El horario de las sesiones de juego será el siguiente:
Sábado: 23-06-16 de 10:00 a 12:00 h. (Ronda 1)
Sábado: 23-06-16 de 12:15 a 14:15 h. (ronda 2)
Sábado: 23-06-16 de 16:00 a 18:00 h. (ronda 3)
Sábado: 23-06-16 de 18:15 a 20:15 h. (ronda 4)
Domingo: 24-06-16 de 09:30 a 11:30 h. (ronda 5)
Domingo: 24-06-16 de 11:45 a 13:45 h. (ronda 6)

05.- Se jugara al ritmo de 1 hora por jugador.

06.- Los relojes se pondrá¡n en marcha a la hora indicada para el comienzo de cada sesión, dándose por perdida la partida a todo jugador que comparezca ante el tablero una hora después de la señalada para el inicio de cada ronda.

07. La incomparecencia no justificada de un jugador en la primera ronda causara su automática eliminación del Torneo, en rondas sucesivas causara su eliminación con dos incomparecencias no justificadas.

08. No se permitirán análisis en la sala de juego, pudiéndose realizar en un local acondicionado para tal fin una vez finalizada la sesión de juego. Para tal fin queda destinada la sala de análisis, a donde no poá¡n trasladarse ni los juegos ni los relojes destinados a la competición.


09. Se recomienda a los participantes la notificación a algún árbitro cuando, por razón justificada, abandonen la sala de juego en el transcurso de sus partidas. Queda prohibido a los jugadores el acceso a la sala de análisis mientras sus partidas están en juego.


10. Los emparejamientos de la primera ronda se harán públicos en el acto de apertura del torneo. En las rondas siguientes se darán a conocer con suficiente antelación.

11. Esta estrictamente prohibido el uso del móvil y de otros aparatos electrónicos durante el desarrollo de la partida, a todo jugador que haga uso del (los) mismo(s) se le dará la partida por perdida. La puntuación del oponente la determinara el árbitro.


12. Los sistemas de desempate seráan los siguientes:
a) Bucholz mediano.
b) Bucholz total.
c) Progresivo

13. El responsable organizativo será Esteban Collantes y el árbitro principal Lukas Iruretagoiena. 

14.Confirmacion de participantes.- Hasta el 16 de Junio de 2018.


| - Inicio FVA-EXF | - Fotos del Campeonato de Euskadi de Veteranos |
Colaboradores:

  ... |

FVA-EXF - 943.76.32.39 - www.xake.eus - fva@xake.net | Koldo Elizalde, 20 1º ¤ Bergara - 20570 (Gipuzkoa)Euskal Xake Federakuntza