FVA-EXF

EUSKADIKO XXXVIII BETERANOEN XAKE TXAPELKETA
XXXVIII CTO DE EUSKADI DE VETERANOS

Ermua 10-11/06/2023 - 1R. 16:00 h. - Labiano Jauregia. Erabilera anitzeko aretoa, Goienkale kalea 1. Ermua, Bizkaia.
BASES DEL XXXVIII CTO DE EUSKADI DE VETERANOS
Ermua 10-11/06/2023

01. El Torneo se disputará por el sistema suizo a 5 rondas, entre los días 10 y 11 de junio de 2023.

02. Las partidas se desarrollarán en Labiano Jauregia
Erabilera anitzeko aretoa
Goienkale kalea 1
Ermua.

03. Se empleará programa informático para realizar los emparejamientos.
04. El horario de las sesiones de juego será el siguiente:
Sábado: día 10-06-23 de 16:00 a 18:00 h. (Ronda 1)
Sábado: día 10-06-23 de 18:15 a 20:15 h. (R. 2)
Domingo: día 11-06-23 de 10:00 a 12:00 h. (R. 3)
Domingo: día 11-06-23 de 12:15 a 14:15 h. (R. 4)
Domingo: día 11-06-23 de 16:00 a 18:00 h. (R. 5)

05.- El ritmo de juego será de 50 minutos por jugador para toda la partida, más un incremento de 5 segundos por jugada realizada.

06.- Los relojes se pondrán en marcha a la hora indicada para el comienzo de cada sesión, dándose por perdida la partida a todo jugador que comparezca ante el tablero media hora después de la señalada para el inicio de cada ronda.

07. La incomparecencia no justificada de un jugador en la primera ronda causara su automática eliminación del Torneo; en rondas sucesivas causara su eliminación con dos incomparecencias no justificadas.

08. No se permitirán análisis en la sala de juego, pudiéndose realizar en un local acondicionado para tal fin una vez finalizada la sesión de juego. Para tal fin queda destinada la sala
de análisis, a donde no podrán trasladarse ni los juegos ni los relojes destinados a la competición.

09. Se recomienda a los participantes la notificación a algún árbitro cuando, por razón justificada, abandonen la sala de juego en el transcurso de sus partidas. Queda prohibido a los jugadores el acceso a la sala de análisis mientras sus partidas estén en juego.

10. Los emparejamientos de la primera ronda se harán públicos en el acto de apertura del torneo. En las rondas siguientes se darán a conocer con suficiente antelación.

11. Esta estrictamente prohibido el uso del móvil y de otros aparatos electrónicos durante el desarrollo de la partida, a todo jugador que haga uso del (los) mismo(s) se le dará la partida por perdida. La puntuación del oponente la determinara el árbitro.

12. Los sistemas de desempate serán los siguientes:
a) Bucholz mediano.
b) Bucholztotal.
c) Sonen

13.La responsable organizativa será … y el árbitro principal LukasIruretagoiena.

14.Participación:Clasificados (2) cada Territorial+Campeón+Organización+ Opcional Propuestos.
Confirmación de participantes. - Hasta el 1 de junio de 2023.

15.Clasificación: estimada para Elo Activo, Distinciones/Trofeos y Cto. Feda (1).
.
EUSKADIKO XXXVIII BETERANOEN XAKE TXAPELKETA
Ermua 2023-06-10/11

01. Txapelketa sistima suitzarren bidez egingo da 5 errondatara, 2023ko ekainaren 10tik 11ra bitartean.

02. Txapelketa Labiano Jauregian jokatuko da
Erabilera anitzeko aretoa
Goienkale 1
Ermua..

03. Bikoteak programa informatiko baten bidez egingo dira.

04. Joko saioan ordutegia hau izango da:
Larunbata: 2023-06-10 16:00tik 18:00tara (1.erronda)
Larunbata: 2023-06-10 18:15tik 20:15tara (2.erronda)
Igandea: 2023-06-11 10:00tik 12:00tara (3.erronda)
Igandea: 2023-06-11 12:15tik 14:15tara (4.erronda)
Igandea: 2023-06-11 16:00tik 18:00tara (5.erronda)

05. Jokatzeko erritmoa jokalari bakoitzeko 50 minutukoa izango da partida osorako, gehi egindako mugimendu bakoitzeko 5 segundoko gehikuntza. 

06. Erlojuak saio bakoitza hasteko jarritako Orduan jarriko dira martxan, eta taula aurrera erronda bakoitza hasteko jarritako 1/2 ordua baino ordu bete beranduago agertzen den jokalaria galtzailetzat hartukoda.

07. Jokalari bat lehenengo errondara arrazorik gabe agertzen ez bada, txapelketatik kanpo geratuko da, automatikoki, hurrengo errondetan arrozirik gabe birritan ez aurkezteak utziko ditu kanpoanjokalariak.

08. Ez da onartuko joko aretoan analisirik egitea, joko saioa amaitu eta gero egin ahalko dira, horretarako beren beregi atondutako lokalean. Beraz, areto hori analisiak egiteko izango da, eta ezin inzago dira horra lehiaketarako jokoak eta erlojuak eraman.

09. Jokalariei gomendatzen zaie epaileren bati jakinaraztea, arrazoiaren batengatik, partidak dirauten bitartean joko aretotik irten behar badute. Jokalariek debekatu daukate análisis aretora sartzea beren jokaldiak jokoan daudenbitartean.

10. Lehenengobikoteak txapelketaren hasiera ekitaldian jakinaraziko dira. Ondorengo errondetan aurretiaz jakinaraziko dira.

11. Telefono mugikorra eta gailu elektronikoak. Partida jokatzen den bitartean telefono mugikorra, programa informatikoak edo gailu elektronikoak erabiltzea, debekatuta dagoela gogorazten da. Epaileak aukerako erabakia hartukodu betetzen ez baldin bada.

12. Berdinketak desegiteko sistema hauekerabilikodira:
a) Bucholz ertaina.
b) Bucholz osoa.
c) Sonen

13. Antolakuntzaren arduraduna ... eta epaile nagusia LukasIruretagoiena.

14. Parte-hartzea:lurralde bakoitzeko (2) sailkatuak+txapelduna+erakundea+Proposatutako aukeran.
Izena emateko epea.- 2023 Ekainaren 1 arte.

15. Sailkapena: ELO, bereizketa / garaikurrak  eta txapelketa kalkulatzeko, FEDA (1).
.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FVA-EXF - 943.76.32.39 - www.xake.eus - fva@xake.net | Koldo Elizalde, 20 1º ¤ Bergara - 20570 (Gipuzkoa)Euskal Xake Federakuntza