CAMPEONATOS DE EUSKADI DE AJEDREZ CADETE Y JUVENIL
.Inicio/Asiera.Bases/Oinarraiak.Jugadores/Xakelariak.Partidas/Partidak.Fotos/Argazkiak ..

Bases/Oinarriak

EUSKADIKO XXXI BETERANOEN XAKE
TXAPELKETA – ZARAUTZ 2017

• Data: Ekainak 24 eta 25.
• 1. erronda: 10:00tatik 12:00etara.
o (Ekainak 17)
• Lekua: Zarautz, Gipuzkoa.
• Joku gela: Zarauzko Kirol Elkartea.
• Joku erritmoa: ordu 1 Finish.
• Inskripzio muga: Ekainak 10.

 

XXXI CAMPEONATOS DE EUSKADI
DE VETERANOS – ZARAUTZ 2017

• Fecha: 24 y 25 de junio.
• 1ªR.: 10h. a 12h.
o (17 de junio)
• Lugar: Zarautz, Gipuzkoa.
• Local de juego: C. Deportivo, Zarautz
• Ritmo de juego: 1 h. Finish.
• Inscripción hasta: 10 de junio.


EUSKADIKO XXXI BETERANOEN XAKE
TXAPELKETA – ZARAUTZ 2017

01. Txapelketa sistima suitzarrem bidez egingo da 6 errondatara, 2017ko ekainaren 24tik 25ra bitartean.

02. Partidak Zarauzko Kirol Elkartearen egingo dira.

03. Bikoteak programa informatiko baten bidez egingo dira.

04. Joko saioan ordutegia hau izango da:

     1. erronda: 2017-06-24 10:00tik 12:00tara (Larunbata)
     2. erronda: 2017-06-24 12:15tik 14:15tara (Larunbata)
     3. erronda: 2017-06-24 16:00tik 18:00tara (Larunbata)
     4. erronda: 2017-06-24 18:15tik 20:15 tara (Larunbata)

     5.erronda: 2017-06-25 09:30tik 11:30tara (Igandea)
     6.erronda: 2017-06-25 11:45tik 13:45 tara (Igandea)

05. Ordubeteko partidak izango dira jokalari bakoitzeko.

06. Erlojuak saio bakoitza hasteko jarritako Orduan jarriko dira martxan, eta taula aurrera erronda bakoitza hasteko jarritako ordua baino ordu bete beranduago agertzen den jokalaria galtzailetzat hartuko da.

07. Jokalari bat lehenengo errondara arrazorik gabe agertzen ez bada, txapelketatik kanpo geratuko da, automatikoki, hurrengo errondetan arrozirik gabe birritan ez aurkezteak utziko ditu kanpoan jokalariak.

08. Ez da onartuko joko aretoan analisirik egitea, joko saioa amaitu eta gero egin ahalko dira, horretarako beren beregi atondutako lokalean. Beraz, areto hori analisiak egiteko izango da, eta ezin inzago dira horra lehiaketarako jokoak eta erlojuak eraman.

09. Jokalariei gomendatzen zaie epaileren bati jakinaraztea, arrazoiaren batengatik, partidak dirauten bitartean joko aretotik irten behar badute. Jokalariek debekatu daukate análisis aretora sartzea beren jokaldiak jokoan dauden bitartean.

10. Lehenengo bikoteak txapelketaren hasiera ekitaldian jakinaraziko dira. Ondorengo errondetan aurretiaz jakinaraziko dira.

11. Telefono mugikorra eta gailu elektronikoak. Partida jokatzen den bitartean telefono mugikorra, programa informatikoak edo gailu elektronikoak erabiltzea, debekatuta dagoela gogorazten da. Epaileak aukerako erabakia hartuko du betetzen ez baldin bada.

12. Berdinketak desegiteko sistema hauek erabiliko dira:
a) Bucholz mediano.
b) Bucholz total.
c) Progresivo

13. Antolakuntzaren arduraduna Esteban Collantes, Zuzendari Teknikoa Lukas Iruretagoiena eta epaile nagusia Rakel Romero.

14. Izena emateko epea.- 2017 Ekainaren 10 arte..

XXXI CAMPEONATOS DE EUSKADI
DE VETERANOS – ZARAUTZ 2017

01. El Torneo se disputara por el sistema suizo a 6 rondas, entre los días 23 y 24 de Junio de 2017.

02. Las partidas se desarrollaran en el C. D. Zarautz.

03. Se empleara programa informático para realizar los emparejamientos.

04. Horario de las sesiones de juego:

     1ª R.: sábado, 24-06-2017 de 10:00 a 12:00 h.
     2ª R.: sábado, 24-06-2017 de 12:15 a 14:15 h.
     3ª R.: sábado, 24-06-2017 de 16:00 a 18:00 h.
     4ª R.: sábado, 24-06-2017 de 18:15 a 20:15 h.

     5ª R.: domingo, 24-06-2017 de 09:30 a 11:30 h.
     6ª R.: domingo, 24-06-2017 de 11:45 a 13:45 h.

05.- Se jugara al ritmo de 1 hora por jugador.

06.- Los relojes se pondrán en marcha a la hora indicada para el comienzo de cada sesión, dándose por perdida la partida a todo jugador que comparezca ante el tablero una hora después de la señalada para el inicio de cada ronda.

07. La incomparecencia no justificada de un jugador en la primera ronda causara su automática eliminación del Torneo, en rondas sucesivas causara su eliminación con dos incomparecencias no justificadas.

08. No se permitirán análisis en la sala de juego, pudiéndose realizar en un local acondicionado para tal fin una vez finalizada la sesión de juego. Para tal fin queda destinada la sala de análisis, a donde no podrán trasladarse ni los juegos ni los relojes destinados a la competición.

09. Se recomienda a los participantes la notificación a algún árbitro cuando, por razón justificada, abandonen la sala de juego en el transcurso de sus partidas. Queda prohibido a los jugadores el acceso a la sala de análisis mientras sus partidas estén en juego.

10. Los emparejamientos de la primera ronda se harán públicos en el acto de apertura del torneo. En las rondas siguientes se darán a conocer con suficiente antelación.

11. Esta estrictamente prohibido el uso del móvil y de otros aparatos electrónicos durante el desarrollo de la partida, a todo jugador que haga uso del (los) mismo(s) se le dará la partida por perdida. La puntuación del oponente la determinara el árbitro.

12. Los sistemas de desempate serán los siguientes:
a) Bucholz mediano.
b) Bucholz total.
c) Progresivo.

13. El responsable organizativo será Esteban Collantes, Director Técnico Lukas Iruretagoiena y el árbitro principal Raquel Romero.

14. Confirmación de participantes.- Hasta el 10 de Junio de 2017.


Ranking
.
  XXXI CTO DE EUSKADI DE VETERANOS
Zarauz del 24 al 25/06-2017
Ranking inicial
SNo.   Nombre EloN EloInt Club
1 CM Fernandez Hernandez Gerardo 2179 2178 Biz
2   Besga Lopez Jose Angel 2123 2105 Biz
3   Ladron De Guevara Galar Fco J 2102 2104 Ala
4   Albaina Alvarez Alvaro 2067 2068 Ala
5   Vinal Gutierrez Pedro 2036 2032 Nav
6   Hernandez Perez Jesus 1979 1986 Biz
7   Pinilla Santibanez Roberto 2012 1977 Gip
8   Arocena Uria Jaime 1898 1911 Gip
9   Lauroba Elizaran Fermin 1942 1885 Gip
10   Gonzalez Pabollet Jesus Maria 1900 1873 Biz
11   Cejudo Urdampilleta Jose Manu 1848 1837 Gip
12   Hornas Flores Francisco 1799 1726 Ala
13   Saenz Zabala Juan Ignacio 1671 1657 Gip
14   Zabala Larrinaga Jesus 1751 1656 Ala
15   Pinedo Pinedo Florentino 0 1557 Ala
16   Inchaurregui Ortiz De Zarate Javier 1802 1521 Ala
17   Saenz De Urturi Garcia Juan J 1511 1438 Ala
18   Junquera Ciaurriz Maria Teres 1355 1431 Ala
19   Ajubita Torrealdea Jose A. 1390 1368 Ala
20   Sierra Lozano Jaime Andres 1875 0 Gip 

* Ir al campeonato de Euskadi de Veteranos 2015...
* Ir al campeonato de Euskadi de Veteranos 2014...